Business Model Canvas

Har du en idé du ønsker å bringe inn i markedet? Hvis ja, er du nødt til å ha tenkt gjennom hele forretningsløpet. Du trenger med andre ord en forretningsmodell. Forretningsideen beskriver hva bedriften skal gjøre, mens forretningsmodellen beskriver hvordan bedriften skal gjennomføre ideen i praksis.

Business Model Canvas, ofte kalt Osterwalder-modellen er et rammeverk og verktøy. Verktøyet er utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010) og bestående av 9 grunnkomponenter eller byggeklosser som henger nøye sammen og som sammen utgjør bedriftens forretningsmodell. Byggeklossene viser logisk hvordan et selskap har tenkt å tjene penger. Man er nødt til å planlegge hvert eneste steg i etableringsfasen nøye, på lik linje med de påfølgende fasene.

De 9 byggeklossene skal bidra til å kartlegge følgende:

 1. Kundesegmenter
 • Hvem er dine viktigste kunder?
 • Hvem ønsker man å skape verdi for?
 • Målgruppe?
 1. Verdiløfte
 • Hvilken verdi gir du kundene?
 • Hvilke problemer løser du for dem?
 1. Kanaler
 • Hvilke kanaler skal du benytte deg av for å nå ut til kundene?
 • Skal du benytte deg av sosiale medier, avis, radio eller TV? Valg av kanal må samsvare med hvilket kundesegment du retter deg til.
 1. Kunderelasjoner
 • Hvilken relasjon ønsker bedriften å ha til kundene sine?
 • Hvordan type forhold forventer kundene? 
 1. Inntektsstrøm
 • Hva er kundene villige til å betale for?
 • Hvilken verdi betaler kunden for? 
 1. Ressurser
 • Hvilke ressurser trenger bedriften for å skape og levere verditilbudet?
 • Hvilke ressurser har bedriften, hvilke mangler og kan noen av disse gi ressursene bidra til konkurransefortrinn?
 1. Kjerneaktiviteter
 • Hvilke aktiviteter er bedriften nødt til å gjennomføre for å levere de lovede kundeverdiene?
 • Hvilke aktiviteter skal gjennomføres i de ulike kanalene?
 • Gir disse aktivitetene konkurransefortrinn?
 1. Partnere
 • Nøkkelpartner?
 • Er man avhengig av en ekstern tredjepart for å kunne oppfylle verdiløftet?
 • Samarbeid?
 1. Kostnadsstruktur
 • Hva utgjør de største kostnadene for å oppnå bedriftens verdiløfte?
 • Hva kreves? Viktig å ha i bakhodet at uforutsette kostnader alltid kan dukke opp.

Tar du for deg de ovennevnte byggeklossene og «fyller ut» ut ifra spørsmålene som er knyttet til hver enkelt byggekloss – vil du kunne danne deg et helhetlig bilde av hvordan forretningsmodellen kan struktureres i enkle trekk. Det er selvfølgelig flere punkter som kan knyttes til hver byggekloss, ettersom jeg kun har lagt det frem i korte trekk.

Kilder:

http://estudie.no/business-model-canvas/

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/

 

5 thoughts on “Business Model Canvas”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *